بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > طاووس اردبیلی

طاووس اردبیلی

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

طاووس سماک اردبیلی

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر:؟

تاریخ دستگیری :؟

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام : ۱ مرداد ۱۳۶۱ 

زندان؟