بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عبدالحمید فیاض

عبدالحمید فیاض

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

عبدالحمید فیاض دولتشاهی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ کرمانشاه

شغل: لیسانس اقتصاد

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری:۲۲ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین