بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی خصوصی

علی خصوصی

پنج شنبه 26 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ؟

محل دستگیری : کاشان

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین