بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فرهاد مهری پاشاکی

فرهاد مهری پاشاکی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی:حزب کار ایران

تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۶۷

زندان گوهردشت