بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی رضا کیایی

علی رضا کیایی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران

شغل: مهندس پتروشیمی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: هدایت الله

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۴

محل دستگیری: زاهدان

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت