بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مهرداد پناهی

مهرداد پناهی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(مهرداد پناهی شبستری)

تاریخ و محل تولد:دی ماه 1334

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسن

تاریخ دستگیری:دی ماه ۱۳۶2

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : به احتمال قوی۷شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان اوین

احتمالا در گورهای جمعی خاوران