بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد علی نورانی

محمد علی نورانی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(محمد علی نورانی مکرم‌دوست)
تاریخ و محل تولد:۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴ رشت
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ؟
زندان؟