بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رضا محمدی کمیجانی

رضا محمدی کمیجانی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(علی رضا محمدی کمیجانی)
تاریخ و محل تولد: اراک

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: مرداد ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین