بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > سعید متین

سعید متین

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین