بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > بهزاد عبدالهی

بهزاد عبدالهی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: کرندغرب

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان