بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > سعید طباطبائی

سعید طباطبائی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲اصفهان

شغل: مهنس برق دانشگاه اصفهان

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : محمد

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت