بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد روشنائی

محمد روشنائی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: کارگر پالایشگاه نفت تهران

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان