بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسن دشت آرا

حسن دشت آرا

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۴ مهر ۱۳۳۳- تهران

شغل: مهندس معدن دانشگاه فنی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر

نام پدر : عبدالله

تاریخ دستگیری: ۸ شهریور ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷

زندان اوین