بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > تقی خان

تقی خان

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل و سه دختر

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین