بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > اسدالله پژمان

اسدالله پژمان

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۱

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : نورمحمد

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت