بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > کمال‌الدین پاک‌دل

کمال‌الدین پاک‌دل

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: بندر کیانشهر

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی: متال و سه دختر

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: مرداد ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین