بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > پرویز الهی

پرویز الهی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۶ اسفند ۱۳۳۱- تهران

شغل: لیسانس اقتصاد

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عباس
نام مادر: آذرمیدخت

تاریخ دستگیری: ۳ مهرماه ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین