بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حشمت الله(امیر) آرین

حشمت الله(امیر) آرین

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶

شغل:دانشجوی دانشگاه بهشتی(ملی)

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت