بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی اصغر آراسته

علی اصغر آراسته

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲قصرشیرین

شغل: معلم/ کارگر

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری : کرمانشاه

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت