بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > جلیل جباری

جلیل جباری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:متاهل دو فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری :؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان ؟