بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فریده یوسفی

فریده یوسفی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ آبادان

شغل:خانه دار

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر(همسر علی عجم)

نام پدر : غریب

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

زندان اوین