بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فیروز همجوار

فیروز همجوار

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۴ ماکو

شغل: کارمند شرکت نفت

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت