بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > لطیفه نعیمی

لطیفه نعیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ شیراز

شغل: دانشجو/ پرستار

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۶ فروردین ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۹ مهر ۱۳۶۲

زندان اوین