بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > نفیسه ناصری

نفیسه ناصری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۳ کرمانشاه

شغل: دانشجو رشته علوم ریاضی- کامپیوتر دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اوایل۱۳۶۲

محل دستگیری : کرج

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : ۸ شهریور ۱۳۶۳

زندان اوین