بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رحیم میلانی

رحیم میلانی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل: مهندس شیمی دانشگاه شزیف

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ٦ مهرماه ١٣٦٠

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۰

زندان اوین