بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منصور موسوی

منصور موسوی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱ دی ۱۳۳۷ الیگودرز

شغل: کارگر فلزکار

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : مصطفی

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین