بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > اسماعیل موسایی

اسماعیل موسایی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تابستان ۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت