بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی مهدی‌زاده

علی مهدی‌زاده

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(علی مهدی‌زاده ولوجردی)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران

شغل: کارمند بانک مرکزی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۲

زندان اوین