بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حمید منتظری

حمید منتظری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۷ مرداد ۱۳۳۱بم

شغل: دانشجوی حقوق تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و
یک دختر و یک پسر

نام پدر : عبدالرسول

تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( اکثریت)

تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷

زندان اوین