بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مسعود ملک زاده

مسعود ملک زاده

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر: محمد

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام :۳۰ بهمن ۱۳۶۱

زندان