بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > قدرت الله مقیمی

قدرت الله مقیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:پزشگ و افسر نیروی دریایی

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین