بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منوچهر سلحشور

منوچهر سلحشور

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام : ؟
زندان ؟