بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسن محمدزاده‌گازرگاه

حسن محمدزاده‌گازرگاه

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:بهمن۱۳۲۹تهران

شغل: کارگر نجار

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت