بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسین لامعی

حسین لامعی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۲۰ شهریور۱۳۳۶ بهشهر

شغل: تراشکار

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام :۱۱شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت