بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > ویدا (لیلا) گلی آبکناری

ویدا (لیلا) گلی آبکناری

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: آبکنار

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ خودکشی : خوردن سیانور بهنگام دستگیری