بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > کامبیز گل چوبیان

کامبیز گل چوبیان

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸

شغل: دانشجو اصفهان

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین