بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مهرداد فرجاد آزاد

مهرداد فرجاد آزاد

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۲۴ تهران

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : جهانگیر

تاریخ دستگیری: ۱۷ بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : ۷ مرداد ۱۳۶۷

زندان اوین