بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > سیف الله غیاثوند

سیف الله غیاثوند

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ نهاوند

شغل: پزشگ و افسر

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین