بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمود علیزاده

محمود علیزاده

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۲۴ تبریز

شغل: وکیل

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : کاظم

تاریخ دستگیری : ۲۰ فروردین ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت