بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > جمپور طهماسبی

جمپور طهماسبی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳مالفجان(سیاهکل)

شغل: لیسانس دانشگده مدیریت لاهیجان

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین