بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمدرضا طبابتی‌

محمدرضا طبابتی‌

سه شنبه 23 فوريه 2010

(محمدرضا طبابتی‌طبری)
تاریخ و محل تولد: ۹ آبان ۱۳۳۸ بابل

شغل: دانشجو پزشگی مشهد

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت