بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عزت طبائیان

عزت طبائیان

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ اصفهان

شغل: دانشجو/کارگر

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : سید جواد

تاریخ دستگیری:۲۹شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۷ دی۱۳۶۰

زندان اوین