بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فریبرز صالحی

فریبرز صالحی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: الیگودرز

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین