بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسن شهیدی

حسن شهیدی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: بروجرد

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین