بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی شناسائی

علی شناسائی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: حدود ۷۰ سال

شغل: کارگر/کشاورز

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ خودکشی(یا زیر شکنجه) ۱۳۶۳

زندان اوین