بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسن مرتضوی

حسن مرتضوی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: بدون

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت