بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > ابوالقاسم سید باقری

ابوالقاسم سید باقری

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: سید محمد

تاریخ دستگیری:شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام:۲۵شهریور۱۳۶۰

زندان اوین