بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > جهانبخش سرخوش

جهانبخش سرخوش

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت