بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منوچهر سرحدی

منوچهر سرحدی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶- تهران

شغل: مهندس معمار

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند

نام پدر :علی

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین