بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مجید سالیانی

مجید سالیانی

يكشنبه 21 فوريه 2010

(مجید(حبیب الله) سالیانی)
تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری :؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین